Zarządzenie Nr 96/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 96/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 grudnia 2005 roku


w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy na rok 2005.


Na podstawie art. 29 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn zm/ zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005 w/g załącznika Nr 1.

§ 2. Zarządzanie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 1100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-01-25 12:21:27
Czas publikacji: 2006-01-25 12:21:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak