Zarządzenie Nr 72/06 

 

 

Zarządzenie Nr 72/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie : zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006

„ Na podstawie art. 188 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

§ 19 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/244/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia

29 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006 zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych zgodnie

z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

  • dochody 18.226.720,00

  • wydatki 20.709.432,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik

 


Liczba odwiedzin : 951
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-19 12:50:43
Czas publikacji: 2006-12-19 12:50:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak