Zarządzenie Nr 21/06 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 21/2006

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 8 maja 2006r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Taras, oznaczonej jako działka nr 277/2.

Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2004r. poz. 2603 z późn. zm. / oraz

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. / z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. W związku z zakończeniem pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tarasie oznaczonej jako działka nr 277/2 o powierzchni 0,7803ha wynikiem negatywnym – obniża się w drugim przetargu o 20% cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1046
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-10 10:46:44
Czas publikacji: 2006-05-10 10:46:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak