Zarządzenie Nr 25/06 

 
 

Zarządzenie Nr 25/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 18 maja 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do (z) szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Przedbórz w roku szkolnym 2006/2007 łącznie ze sprawowaniem opieki nad uczniami podczas jazdy

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1/Jadwiga Smolich -przewodniczący komisji,

2/Anna Kuder -członek komisji,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz komisji.

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ” Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do (z) szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Przedbórz w roku szkolnym 2006/2007 łącznie ze sprawowaniem opieki nad uczniami podczas jazdy.

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1056
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-08-09 13:02:07
Czas publikacji: 2006-08-09 13:02:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak