Zarządzenie Nr 29/06 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 29/06

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 6 czerwca 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych


Na podstawie art.9 g ust.2 i ust. 4, art.91d pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela /Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.674/ §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz.U. Nr 260 poz.2593/

Zarządzam co następuje:

§1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli wychowania fizycznego ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu zwanej dalej Komisją Egzaminacyjną w składzie:

  • Przewodniczący: Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – p. Smolich Jadwiga

  • Członkowie: Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Ira Małgorzata

  • Dyrektor szkoły podstawowej – Todynek Wojciech

  • Eksperci z listy ekspertów:

- Łęgosz Urszula – ekspert w zakresie historii i języka polskiego

- Hubert Bożena – ekspert w dziedzinie wychowania fizycznego

§2.Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela języka polskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu zwanej dalej Komisją Egzaminacyjną w składzie:

  • Przewodniczący: Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – p. Smolich Jadwiga

  • Członkowie: Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Ira Małgorzata

  • Dyrektor szkoły podstawowej – Todynek Wojciech

  • Eksperci z listy ekspertów:

- Łęgosz Urszula – ekspert w zakresie historii i języka polskiego

- Hubert Bożena – ekspert w zakresie wychowania fizycznego

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 932
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-08-08 14:43:44
Czas publikacji: 2006-08-08 14:43:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak