Zarządzenie Nr 27/06 

 
 

 Zarządzenie Nr 27/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 23 maja 2006 roku


w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu


Na podstawie art. 18 Kodeksu pracy zarządza się co następuje:

§ 1. W związku z apelem Rządu z dnia 16 maja 2006 roku, dzień 26 maja 2006 roku ustala się dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w celu umożliwienia godnego przeżycia wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 943
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-24 09:11:25
Czas publikacji: 2006-05-24 09:11:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak