Zarządzenie Nr 37/06 

 
 

Zarządzenie Nr 37/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 01 sierpnia 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420/

§ 19 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/244/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006 zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki w /g załącznika Nr 1

§ 2. Budżet po zmianach wynosi

  • dochody 15.723.255 ,00

  • wydatki 18.205.967 ,00

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 922
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-08-11 09:37:13
Czas publikacji: 2006-08-11 09:37:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak