Zarządzenie Nr 42/06 

 
 

Zarządzenie Nr 42/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 08 września 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu” .


Na podstawie art. 19 ust 1 i 3 i art. 20 oraz 21 ustawy z dnia 29 styczni 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ zarządzam , co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/Witold Sobolewski - przewodniczący komisji,

2/Elżbieta Młynarczyk - zastępca przewodniczącego ,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz komisji,

4/Jarosław Zimny -członek komisji,

§ 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu” .

§ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1017
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-21 12:30:04
Czas publikacji: 2006-11-21 12:30:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak