Zarządzenie Nr 55/06 

 
 

Zarządzenie Nr 55/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 11 października 2006

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z załadunkiem,transportem i rozładunkiem dla Urzędu Miejskiego w Przedborzu 70 ton węgla kamiennego opałowego I gatunek,kostka o granulacji 63-200 mm, wartości opałowej 29000KJ/k, zawartości popiołu 5% i zawartości siarki 0,6% “.

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ z a r z ą d z a m ,

c o   n a s t ę p u j e :

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Jarosław Chudy -Przewodniczący

2. Jarosław Zimny -Z-ca Przewodniczącego

3. Waleria Krawczyk -Sekretarz

4. Wiesława Janosik -członek

5. Mirosław Kapuściński -członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z załadunkiem,transportem i rozładunkiem dla Urzędu Miejskiego w Przedborzu 70 ton węgla kamiennego opałowego I gatunek,kostka o granulacji 63-200 mm, wartości opałowej 29000KJ/k, zawartości popiołu 5% i zawartości siarki 0,6% “.

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 935
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-21 12:22:58
Czas publikacji: 2006-11-21 12:22:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak