Zarządzenie Nr 47/06 

 
 

Zarządzenie Nr 47/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 15 września 2006r.

w sprawie : zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006

„ Na podstawie art. 188 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

§ 19 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/244/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia

29 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006 zarządzam co następuje :

§ 1. Zmienia się wydatki w / g załącznika Nr 1

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- dochody 16.714.189,00

- wydatki 19.196.901,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 937
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-22 10:46:38
Czas publikacji: 2006-11-22 10:46:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak