Zarządzenie Nr 49/06 

 
 

Zarządzenie Nr 49/06

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 20 września 2006 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Określić Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przedborzu zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 20/03 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu zmienione zarządzeniami:

  • Nr 54/03 z dnia 29 września 2003 r.

  • Nr 73/03 z dnia 22 grudnia 2003 r.

  • Nr 37/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.

  • Nr 38/04 z dnia 08 września 2004 r.

  • Nr 44/04 z dnia 30 września 2004 r.

  • Nr 2/2005 z dnia 3 stycznia 2005 r.

  • Nr 6/05 z dnia 1 marca 2005 r.

  • Nr 29/05 z dnia 16 maja 2005 r.

  • Nr 52/05 z dnia 27 lipca 2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin organizacyjny

 

Liczba odwiedzin : 936
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-06 08:21:15
Czas publikacji: 2006-11-06 08:21:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak