Zarządzenie Nr 75/06 

 
 

Zarządzenie Nr 75/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 112, poz.761) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania dokumentację opisującą przyjęte w Urzędzie Miejskim w Przedborzu zasady rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Skreśla się w Zarządzeniu Nr 15/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dziale I pn. Zakładowy plan kont pkt.3 pn. Zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

 

Liczba odwiedzin : 994
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-26 10:30:11
Czas publikacji: 2007-01-26 10:30:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak