Sesja II z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
 

Uchwała Nr II/06/06
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 4 grudnia 2006 ROKU

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu do wykonywania wobec Burmistrza Miasta Przedborza wszystkich czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem ustalania jego wynagrodzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 1055
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-21 15:01:07
Czas publikacji: 2006-12-21 15:01:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak