Zarządzenie Nr 5/07 

 

 

Zarządzenie Nr 5/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 stycznia 2007 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Przedborzu 

         Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 28 lipca 2006 r.  w sprawie szczególnych zasad  rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1020 ) zarządzą się co następuje: 

§  1. W Zarządzeniu Nr 15/2006 Burmistrza Miasta Przedborza  z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Przedborzu wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 29 grudnia 2006 roku.

 


Liczba odwiedzin : 931
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-03-06 08:42:35
Czas publikacji: 2007-03-06 08:42:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak