Sesja LVIII z dnia 25 maja 2010 r. 

 
 

Uchwała Nr LVIII/340/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2010 (96 KB)

Tabela nr 1 (81 KB),   Tabela nr 2 (63 KB),   Tabela nr 2a (43 KB),   Tabela nr 3 (35 KB),   Tabela nr 4 (44 KB)


UCHWAŁA NR LVIII/341/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2009 (97 KB)

Załącznik (655 KB)


UCHWAŁA NR LVIII/342/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu (97 KB)

Załącznik (570 KB)


UCHWAŁA NR LVIII/343/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ludowego w Przedborzu (93 KB)

Załącznik (575 KB)


UCHWAŁA NR LVIII/344/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 samorządowej instytucji kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu (95 KB)

Załącznik (668 KB)


UCHWAŁA NR LVIII/345/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Przedbórz nieruchomości gruntowej w Przedborzu w obrębie nr 7. (100 KB)


UCHWAŁA NR LVIII/346/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2010 roku wniesionej przez Pana Bogdana Pietrasika zam. w Przedborzu na działania Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu w związku z nieprawidłowym wykonaniem przez Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu prac polegających na remoncie chodnika na ulicy Częstochowskiej w Przedborzu. (97 KB)


UCHWAŁA NR LVIII/347/10 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/86/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (100 KB)

 

Liczba odwiedzin : 534
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2010-08-18 14:30:01
Czas publikacji: 2010-08-18 14:30:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak