Zarządzenie Nr 9/07 

 
 

Zarządzenie Nr 9/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 9 marca 2007 roku 

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim 

Na podstawie art. 3 a ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, zmienione Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zarządza się, co następuje:

§ l. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

      1. Przewodniczący – Wojciech Karbownik

      2. Zastępca Przewodniczącego – Damian Szmigielski

      3. Sekretarz – Waleria Krawczyk

§ 2. Komisja Konkursowa, o której mowa w § l przeprowadza konkurs na wolne stanowiska pracy ds. budownictwa i inwestycji oraz ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Przedborzu zgodnie z postanowieniem Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 889
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-03-16 15:15:26
Czas publikacji: 2007-03-16 15:15:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak