Zarządzenie Nr 10/07 

 

 

Zarządzenie Nr 10/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 19 marca 2007 roku 

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych

Na podstawie art. 3 a ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, zmienione Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zarządza się, co następuje:

§ l. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

      1. Przewodniczący – Miłosz Naczyński

      2. Zastępca Przewodniczącego – Józef Słoniewski

      3. Sekretarz – Waleria Krawczyk

§ 2. Komisja Konkursowa, o której mowa w § l przeprowadza konkurs na wolne stanowisko pracy dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych zgodnie z postanowieniem Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 877
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-03-20 12:25:07
Czas publikacji: 2007-03-20 12:25:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak