Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 3 maja 2004r. 

 
 
PROTOKÓŁ
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 3 maja 2004 roku

W sesji udział wzięli radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy Przedbórz, członkowie Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych O/Przedbórz, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, dyrektorzy oraz młodzież ze szkół podstawowych i ponad podstawowych z terenu miasta i gminy, a także orkiestra dęta pod kierunkiem Wojciecha Todynka.

Sesja zwołana została na cześć upamiętnienia 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja.

Święto to zostało ustanowione w celu upamiętnienia jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski – uchwalenia 3 maja 1791 r. konstytucji będącej największym dziełem prawnopolitycznym RP oraz wybitnym dokumentem epoki oświecenia. Była to pierwsza w Europie, a druga w świecie ustawa zasadnicza regulująca podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli, zasady organizacji władz państwowych oraz zagadnienia związane z obroną terytorium Polski.

Przed mszą świętą uczestnicy uroczystości wraz z Pocztami Sztandarowymi, przy akompaniamencie orkiestry przemaszerowali pod pomniki:

  • Partyzantów

  • Marszałka Piłsudskiego,

gdzie złożono wiązanki kwiatów.

Następnie zebrani w uroczystym pochodzie patriotycznym udali się do Kościoła Parafialnego p.w. św. Aleksego na mszę św., po której zakończono obchody 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 

Liczba odwiedzin : 976
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-02-02 15:01:18
Czas publikacji: 2007-02-02 15:01:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak