Zarządzenie Nr 30/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 30/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Określić Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przedborzu stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 49/06 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 20 września 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu zmienione zarządzeniami:

• Nr 73/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

• Nr 15/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.

• Nr 24/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin organizacyjny >>

Załączniki do regulaminu >>

 


Liczba odwiedzin : 893
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-07-10 12:55:32
Czas publikacji: 2007-07-10 12:55:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak