Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 4 czerwca 2007 roku

W sesji udział wzięli radni i sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pani Urszula Bemnarek – Ślusarczyk – radna Powiatu Radomszczańskiego

Przedstawiciel ORLEN – u

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Obrady XI sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 1300 .

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – radny Józef Zbigniew Słoniewski.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący Józef Zbigniew Słoniewski przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił pan Burmistrz

Ad. 5.

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich odczytał Pan Jan Mąkosa

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał Pan Michał Kieruzal

Ad. 6.

 • Przedstawienie koncepcji projektu modernizacji CPN Orlen w Przedborzu – wyjaśnień udzielił przedstawiciel ORLEN – u

Głos w tej sprawie zabrali Państwo Kłobuccy oraz Pani Czuryłło.

Ad. 7.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Józef Zbigniew Słoniewski przystąpił do podejmowania uchwał:

 • w sprawie zmian w budżecie – wyjaśnień udzieliła Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta.

Uchwałę odczytał Pan Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr XI/65/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie użyczenia nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej dla Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” na okres 10 lat – odczytał Pan Przewodniczący Rady

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (14 głosów za, wstrzymanych – 1).

Uchwała Nr XI/66/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego – odczytał Pan Przewodniczący Rady

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (13 głosów za, wstrzymanych – 2).

Uchwała Nr XI/67/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego dla Gminy Przedbórz na lata 2007 – 2010 pod nazwą „Budowa infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji zawałów serca i udarów mózgu” – odczytał Pan Przewodniczący Rady

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (15 głosów za).

Uchwała Nr XI/68/07 została przekazana do realizacji.

Ad. 8.

 • Pani Grażyna Włoch – poruszyła sprawę chodnika przy ul. Radomszczańskiej,

 • Pan Pluta zabrał głos w sprawie:

- równiarki,

- uchylenia uchwały Nr XXVI/187/05 Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie Programu Zagospodarowanie Turystycznego Miasta i Gminy Przedbórz na lata 2005 – 2006 oraz kierunków rozwoju turystycznego na lata 200 7 – 2013,

 • Pani Czuryłło zabrała głos w sprawie szybkiej jazdy samochodów,

 • Pan Radny Stanisław Cieciura poruszył sprawę:

- klubu „Pilica”,

- inwestycji ZUK

 • Pan Przewodniczący Józef Zbigniew Słoniewski poruszył sprawę:

- wykupu godzin Policjantów,

- doprowadzenia do porządku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych,

- kapliczki w Nosalewicach zniszczonej przez samochód,

 • Pan Radny Obarzanek pogratulował Pani Halinie Auguścik zostania Dyrektorką Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych,

 • Pan Radny Krzysztof Zawisza poruszył sprawę klasy sportowej,

 • Pan Radny Wojciech Magdziarz sprawę:

- śmieci za blokami

- przekształcenia ZUK

 • Pan Radny Jan Mąkosa poruszył sprawę:

- studzienki na ul. Częstochowskiej,

- opróżniania „Gruch”,

- naprawy dróg,

 • Pan Radny Krzysztof Borciuch poruszył sprawę:

- śmieci w lasach w kierunku Włoszczowy,

- sprzątania Miasta na ościennych ulicach,

 • Pani Radna Aneta Olejnik poruszyła sprawę sprzątania ulic,

 • Pan Radny Krzysztof Zawisza poruszył sprawę kostki na Rynku.

Ad. 9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady radny Słoniewski zakończył XI sesję Rady Miejskiej w dniu 4 czerwca 2007 r.

 

Liczba odwiedzin : 1144
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-07-17 09:30:52
Czas publikacji: 2007-07-17 09:30:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak