Przedszkole Samorządowe w Przedborzu 

 
 


Przedszkole Samorządowe

w Przedborzu

 


 

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 39

tel. 0-44 781-20-40

 

dyrektor (od 17.07.2018): Jolanta Strojkowska

 

 

 


 

Regulamin Przedszkola Samorządowego w Przedborzu

Statut Przedszkola Samorządowego w Przedborzu - 2010 rok

Statut Przedszkola Samorządowego w Przedborzu - 2005 rok

Kodeks Bezpiecznego Pobytu Dziecka w Przedszkolu

Księga Pamiątkowa

 


dyrektor (do 16.07.2018): Bożena Wodzicka

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

 


 

dyrektor (od 15.07.2005 r. do 30.06.2012 r.): Grażyna Włoch

Oświadczenie majątkowe za 2004 rok

Oświadczenie majątkowe za 2005 rok

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok (443 KB)

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok (593 KB)

Korekta oświadczenia majątkowego za 2010 rok (57 KB) 

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (561 KB)

Korekta oświadczenia majątkowego za 2011 rok

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2011 rok

 


 

Przedszkole Samorządowe w Przedborzu propaguje radosne, pogodne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, a zabawa przyjemnością

Zapraszamy do zapoznania się z krótką historią powstania oraz działalnością placówki.

Współorganizatorem i jej pierwszym dyrektorem była Halina Janiszewska, która pełniła tą funkcję do 2005r. W trudnym początkowym okresie funkcjonowania przedszkola wniosła ona bardzo duży wkład w przezwyciężanie różnego rodzaju trudności zapewniając nieustanny rozwój placówki.

Przedszkole Nr 1 przy ul. Mostowej 37 B zostało oddane do użytku publicznego w 09.04.1986r. W uroczystościach otwarcia wzięły udział władze województwa Piotrkowskiego, Kuratorium Oświaty w Piotrkowir Tryb., Samorządowe Gminy Przedbórz. Uroczystości otwarcia nowego budynku prowadziła pani dyrektor Halina Janiszewska wraz z pracującym gronem pedagogicznym.

Placówka przedszkola powstała przy dużym wkładzie rodziców oraz mieszkańców Przedborza i okolic.

Samorządowe Przedszkole w Przedborzu ul. Mostowa 39, tel. 781-20-40 jest placówką, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat zgrupowane w 2 oddziałach z podziałem wiekowym:

Maluchy - 3 - 4 latki

Starszaki - 5 latki

Posiadamy kompetentną, wykwalifikowaną, systematycznie dokształcającą się kadrę pedagogiczną z długoletnim doświadczeniem pani Grażyna Włoch, Barbara Michalska, Bożena Wodzicka, Anna Zielińska; pani intendentka - Ewa Ziółkowska, dwie pomoce nauczyciela - Wiesława Madejska i Monika Stępień. W kuchni pracują: pani kucharka Beata Kusiak, pomoce kucharki pani Maria Zając i pani Łucja Skwarek. Na stanowisku woźnej zatrudniona jest pani Wiesława Młynarczyk.

Wychowankowie mogą przebywać w przedszkolu od godziny 700 do godziny 1600 pod profesjonalną opieką. Zasady funkcjonowania przedszkola oparte są na "Statucie Przedszkola" ogólnodostępnego dla wszystkich zainteresowanych.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci na podstawie wspólnych ustaleń z nauczycielami i rodzicami ustalono "Kodeks Bezpiecznego Pobytu Dziecka w Przedszkolu".

W przedszkolu funkcjonuje również "Regulamin Przedszkola".

Cele i zadania przedszkola

Pracujemy z dziaćmi w wieku od 3 do 5 lat, które są swoistymi indywidualnościami z których każda jest specyficzną jednostką psycho-fizyczno-duchową, dla której jej własne różnorodne działanie dostarczające doświadczeń jest podstawą rozwoju.

Uczymy dzieci:

budowania "obrazu siebie" w relacjach Ja i Ty - Wy, Ja - To przez stwarzanie odpowiednich warunków.

Stawarzanie sytuacji edukacyjnych usprawniających biegłość w budowaniu i posługiwaniu się znakiem - słowem, gestem, liczbą, barwą w poznaniu i zmienianiu siebie i świata.

Kształtowanie umiejętności i elementarnych zdolności dynamicznego przystosowania dziecka do otaczającej je rzeczywistości - bliższej i dalszej.

Wprowadzanie dziecka w świat wartości i postaw pozytywnych w otwartym, twórczym (na miarę dziecka) funkcjonowaniu w grupie.

Zadaniem edukacyjnym Naszego Przedszkola jest:

Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.

Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.

Kształtowanie podstawowych powinności i moralnych:

 • życzliwości
 • tolerancji
 • sprawiedliwości
 • uczciwości
 • odpowiedzialności

Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.

Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umówione sygnały, dotyczące różnych sposobów zachowań i ustawień w zabawach, grach i ćwiczeniach gimnastycznych.

Ukazywanie piękna przyrody.

Zapewnienie doświadczeń do nabywania umiejętności słuchania i mówienia.

Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją w przestrzeni, figurami geometrycznymi, cechami jakościowymi przedmiotów i zjawisk, zbiorami, ciężarem, pojemnością i czasem.

Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć, zaobserwowanych zjawisk oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi do twórczości.

Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów.

Przedszkole oprócz bezpieczeństwa i zaspakajania podstawowych potrzeb dzieci zapewnia wspaniałą zabawę w salach dydaktycznych i na terenie ogrodu przedszkolnego.

Atrakcyjne zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w oparciu o innowacje pedagogiczne, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, opiekę psychologa i logopedy.

Zajęcia i zabawy prowadzone są w grupach wiekowych zgodnie z programem MENiS w oparciu o podstawy programowe pracujemy na:

 • "ABC... Programie Wychowania Przedszkolnego XXI wieku", autor: A. Łada - Grodzicka,
 • "W świecie przedszkolaka". autor: B. Łojewska,
 • "Moje przedszkole", autor: Cz. Cyromski, M. Kwaśniewska.

W pracy dydaktycznej wykorzystujemy edukację matematyczną opartą na programie prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, wprowadzony dzieci w "Świat Pisma" metodą I. Majchrzak, dbamy o rozwój zdrowotny wykorzystując gimnastykę ekspresyjną Rudolfa Labana, C. Orffa.

Oprócz zajęć dydaktycznych, zabaw tematycznych i dowolnych proponujemy naszym milusińskim szeroką gamę zajęć dodatkowych:

 • zajęcia umuzykalniające
 • taniec towarzyski
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastykę korekcyjną
 • rozwijanie zdolności teatralnych, plastycznych
 • udział w przedstawieniach teatralnych

Współpracujemy z Nadleśnictwem Przedbórz, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym, Komisariatem Policji, Muzeum Ludowym, Domem Kultury, Szkołą Podstawową.

Organizujemy imprezy i uroczystości pszedszkolne z udziałem rodziców i rodzeństwa wychowanków:

 • Spotkania Wigilijne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Mamy i łąki
 • Dzień Dziecka
 • Andrzejki - zabawy i wróżby
 • Mikołajki
 • zabawa karnawałowa
 • Święto Ziemi
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • aukcje prac dzieci
 • inne okazjonalne imprezy

Dzieci mają wówczas możliwość zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich, teatralnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych, technicznych i sprawnościowych. Wielu przedszkolaków może poszczycić się znacznymi osiągnięciami.

 


 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 20302
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-02-02 09:54:23
Czas publikacji: 2018-08-30 08:46:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak