Zarządzenie Nr 35/2007 

 
 

 Zarządzenie Nr 35/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 17 lipca 2007

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do (z) szkół tj. Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu ul. Mostowa Nr 35 i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych Nr 94a w roku szkolnym 2007/2008 łącznie ze sprawowaniem opieki nad uczniami podczas jazdy

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” /tj. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm/ z a r z ą d z a m,  c o   n a s t ę p u j e :

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1/ Wojciech Karbownik -przewodniczący komisji,

2/Anna Kuder -zastępca przewodniczącego komisji,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz komisji,

4/Karolina Klusek -członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ”Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do (z) szkół tj. Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu ul. Mostowa Nr 35 i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych Nr 94a w roku szkolnym 2007/2008 łącznie ze sprawowaniem opieki nad uczniami podczas jazdy „

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 - regulamin

 

Liczba odwiedzin : 858
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-17 13:02:39
Czas publikacji: 2007-08-17 13:02:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak