Zarządzenie Nr 36/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 36/07

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 20 lipca 2007r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej
na lata 2004 - 2007

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.) oraz planu inwentaryzacji zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuje się ze składu komisji Pana Jacka Łuczyńskiego, a w jego miejsce powołuje się Pana Łukasza Margielewskiego.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 3/04 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 2 stycznia 2004r. pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do końca roku 2007.

 

Liczba odwiedzin : 899
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-17 13:17:15
Czas publikacji: 2007-08-17 13:17:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak