Zarządzenie Nr 37/2007Burmistrza Miasta Przedborzaz dnia 26 lipca 200... 

 
 

 Zarządzenie Nr 37/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 26 lipca 2007 roku

 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: „Budowa sieci wodociągowej Policzko-Gaj"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuję się Komisję w składzie:

Waleria Krawczyk - Przewodniczący Komisji

Artur Koski UM Przedbórz - Członek Komisji

Dawid Piątek UM Przedbórz - Członek Komisji

przy udziale:

Inspektora Nadzoru - Pana Bogdana Jerzego Wrzeszcza

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej Policzko-Gaj,,

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 31-07-2007 r. o godz. 12.00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 882
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-17 13:43:57
Czas publikacji: 2007-08-17 13:43:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak