Informacja o szacunkowych stratach po trąbie powietrznej z 20 lipca 

 
 

 Przedbórz 2007-07-23


Informacja


Spowodowane straty w wyniku powstałego huraganu - trąby powietrznej na terenie gminy Przedbórz, która miała miejsce w dniu 20 lipca 2007r w godzinach popołudniowych /ok godz.19.00 /obejmująca swoim zasięgiem sołectwa: Faliszew, Józefów Stary, Reczków Stary.

Po ustąpieniu huraganu natychmiast podjęto działania ratownicze i porządkowe mające na celu udrożnienie dróg przejazdowych do tych sołectw na odcinku ok 3 km, usuwając powalone drzewa przez członków ochotniczej straży pożarnej z terenu miasta i gminy - 4 jednostki w liczbie 30 członków.

Po przeprowadzeniu oględzin i wstępnych szacunków ustalono straty:

W miejscowości Faliszew - szkody powstały jedynie w pokryciach dachowych w 14 gospodarstwach rolnych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w liczbie 30 budynków, straty szacuje się na ok. 35 tys zł .

W miejscowości Reczków Stary uszkodzony dach domu mieszkalnego przez powalone drzewo na dach - dokonano usunięcia drzewa używając ciężkiego sprzętu tj. dźwigu wysięgnika, pracowała jedna sekcja straży - straty w budynku szacuje się na ok. 4 tys. zł. Nie licząc kosztów użycia sprzętu i ludzi.

Najpoważniejsze straty podczas huraganu powstały w miejscowości - sołectwie Józefów Stary. Podczas huraganu całkowicie został zniszczony budynek gospodarczy - stodoła w jednym z gospodarstw w Józefowie Starym. Straty szacuje się na ok. 30 tys. zł.

Poważnie uszkodzone zostały 4 budynki gospodarcze poprzez naruszenie konstrukcji / 1 dom mieszkalny, 3 budynki gospodarcze straty szacuje się na ok.40 tys. zł. Powalone drzewo na budynek mieszkalny do usunięcia - straty ok. 2,5 tys. zł.

Najczęstszymi stratami które powstały to uszkodzenia pokryć dachowych praktycznie w każdym gospodarstwie rolnym .

Pokrycia dachowe zostały uszkodzone na 50 budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Straty na dzień dzisiejszy trudno oszacować dokładnie.

Szacunkowe straty w pokryciach dachowych ocenia się na ok. 30 tys zł.

Całkowity szacunkowy koszt strat w gospodarstwach rolnych określa się na kwotę ok.: 141,5 tys. zł

Straty w drzewostanie w lasach chłopskich rolników wsi Józefów Stary szacowane są na ok. 80-90 %.

 

Liczba odwiedzin : 915
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-07-24 14:14:00
Czas publikacji: 2007-07-24 14:14:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak