Zarządzenie Nr 44/2007Burmistrza Miasta Przedborzaz dnia 27 sierpnia... 

 
 

 Zarządzenie Nr 44/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27 sierpnia 2007 roku


w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: „Modernizacja dróg we wsiach: Borowa i Góry Suche"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuję się Komisję w składzie:

Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

Izabela Poborska - Członek Komisji

Dawid Piątek - Członek Komisji

przy udziale:

Inspektora Nadzoru - Pan Eugeniusz Mądry

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania „Modernizacja dróg we wsiach Borowa i Góry Suche.

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 27-08-2007 r. o godz.1100.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 909
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-04 10:59:06
Czas publikacji: 2007-09-04 10:59:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak