Zarządzenie Nr 32/07 

 

 

 Zarządzenie Nr 32/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 03 lipca 2007

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na„Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych 94a”

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm/ zarządzam , co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski -Przewodniczący

2. Artur Koski -Z-ca Przewodniczącego

3. Waleria Krawczyk -Sekretarz

4. Dawid Piątek -członek

5. Izabela Poborska -członek

6. Jagoda Auguścik -członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych 94a”.

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj załącznik >>

 


Liczba odwiedzin : 867
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-07-13 14:23:11
Czas publikacji: 2007-07-13 14:23:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak