Obwieszczenia Burmistrza Miasta Przedborza 

 
 

 Znak: ZPG 7331/40/07                               Przedbórz dnia 23.07.2007r.


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /

z a w i a d a m i a m, że z dniem 19 lipca 2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacji części budynku szkoły podstawowej polegającej na wbudowaniu drzwi zewnętrznych do budynku i wykonaniu podestu wejściowego z zadaszeniem na działce nr 12/3 w Przedborzu w obrębie geodezyjnym nr 7.

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.


 

Znak: ZPG 7331/41/07                        Przedbórz dnia 23.07.2007r.


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /

z a w i a d a m i a m, że z dniem 19 lipca 2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacji części budynku bursy szkolnej polegającej na wbudowaniu drzwi zewnętrznych do budynku i wykonaniu podestu wejściowego z zadaszeniem na działce nr 12/1 w Przedborzu w obrębie geodezyjnym nr 7.

Pouczenie:

W oparciu o przepisy art. 10§ 1 oraz art. 73 i art. 79§2 kpa w każdym stadium postępowania strona ma prawo do czynnego udziału, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,przeglądania akt sprawy, jak również brania udziału w przeprowadzeniu dowodu.

 

Liczba odwiedzin : 1005
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-07-27 14:31:24
Czas publikacji: 2007-07-27 14:31:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak