Apel do mieszkańców Miasta i Gminy Przedbórz 

 

 

Apel do mieszkańców Miasta i Gminy Przedbórz

Urząd Miejski w Przedborzu informuje, iż z dniem 31.12.2007 upływa termin wymiany dowodów książeczkowych. Po 1 stycznia 2008 r. pewna grupa mieszkańców naszego miasta i gminy pozostanie bez dowodu osobistego i w związku z tym nie będzie mogła m. in.: dostać kredytu, wypłacić pieniędzy w placówce banku, odebrać na poczcie listu poleconego, dokonać zakupu telefonu komórkowego, załatwić formalności u notariusza, czy w jakimkolwiek innym urzędzie ( np. ZUS, USC, NFZ), nie będzie można ubiegać się o prawo jazdy i o paszport. Bez okazania nowego dowodu rolnicy mogą nie uzyskać dopłat obszarowych i dopłat do produkcji.
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców do wymiany dowodów książeczkowych na nowe by uniknąć w/w problemów po 1 stycznia 2008r.

 


Liczba odwiedzin : 1016
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-01 15:11:59
Czas publikacji: 2007-08-01 15:11:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak