Zarządzenie Nr 52/2007Burmistrza Miasta Przedborzaz dnia 18 września... 

 
 

 Zarządzenie Nr 52/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 18 września 2007 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót związanych z realizacją zadania: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Kaleń"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1.Powołuje się Komisję w składzie:

Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

Waleria Krawczyk - Członek Komisji

Dawid Piątek - Członek Komisji

Artur Koski - Członek Komisji

przy udziale:

Inspektora Nadzoru - Jerzy Karliński

Użytkownika - Henryk Migocki

Celem odbioru robót związanych z realizacją zadania: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Kaleń"

2. Zadaniem komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru i przekazanie inwestycji do użytkowania.

3. Komisja zbiera się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 20-09-2007r. o godz. 10.00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 910
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-24 10:24:12
Czas publikacji: 2007-09-24 10:24:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak