ZARZĄDZENIE NR 61BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZAz dnia 8 października 20... 

 

 

 ZARZĄDZENIE NR 61

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 8 października 2007 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na terenie gminy powołuję:

1) Na koordynatora gminnego - Pana Pawła Olczyka,

2) Na operatorów systemów informatycznych:

a) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Przedborzu – Pana Damiana Szmigielskiego,

b) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Przedborzu - Panią Renatę Wikło

c) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Górach Mokrych - Pana Łukasza Margielewskiego

d) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Nosalewicach- Panią Aleksandrę Bartecką

e) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Przedborzu - Panią Annę Majewską

§ 2. Zakres zadań koordynatora gminnego oraz zakres zadań operatora Obwodowych Komisji Wyborczych określają załączniki Nr 2 i 3 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 


Liczba odwiedzin : 853
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-11-19 09:36:21
Czas publikacji: 2007-11-19 09:36:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak