Zarządzenie Nr 68/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 68 /2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29 października 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu

Na podstawie art. 3 a ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, zmienione Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zarządza się, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1. Przewodniczący                     - Miłosz Naczyński

2. Zastępca Przewodniczącego - Wojciech Karbownik

3. Sekretarz                               - Waleria Krawczyk

4. Członek komisji                      - Damian Szmigielski

5. Członek Komisji                      - Wiesława Janosik

§ 2. Komisja Konkursowa, o której mowa w § 1 przeprowadza konkurs na wolne stanowisko pracy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w Przedborzu zgodnie z postanowieniem Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 1021
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-19 14:12:20
Czas publikacji: 2007-12-19 14:12:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak