Zarządzenie Nr 76/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 76/07

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 20 listopada 2007r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji kontroli wewnętrznej i spisu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.) i ustawy z 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się Zarządzenie Burmistrza Nr 45/06 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie powołania komisji kontroli wewnętrznej i spisu w ten sposób, że ze składu komisji odwołuje się Panią Monikę Dorozińską, a w jej miejsce powołuje się Izabelę Poborską

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Liczba odwiedzin : 853
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-20 13:54:07
Czas publikacji: 2007-12-20 13:54:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak