Znak:SL-7331/48/07                                             Przedb... 

 
 

 Znak:SL-7331/48/07                                             Przedbórz dnia 18.10. 2007r.

OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, póz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 18.10. 2007r. została wydana decyzja Nr SL-7331/48/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na przebudowie zbiornika retencyjnego przy ul. Turystycznej w Przedborzu- realizacja na działkach nr: 101, 140/1, 140/2 w Przedborzu w obrębie nr 2.

 

Liczba odwiedzin : 4929
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-10-18 10:44:27
Czas publikacji: 2007-10-18 10:44:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak