Obwieszczenia 

 
 

 Znak: SL-7331/47/07                                      Przedbórz dnia 09.10. 2007r.

 

OBWIESZCZENIE


W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Gminy Przedbórz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ochronie wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I ul. Piotrkowska, Lipowa, Majowa Góra, Korycińska, Konopnickiej, Majowa-realizacja na działkach nr :53/1, 53/2, 63/3, 63/4, 79/2, 80/2, 81/17, 91/2, 95/1, 96, 107/3, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117/2, 144, 145/1, 145/2, 155 położonych w Przedborzu obręb nr 5 informuję, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101 w godzinach urzędowania ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.


 

Znak: SL -7331/48/07                                       Przedbórz dnia 09.10. 2007r.

OBWIESZCZENIE


W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Gminy Przedbórz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy zbiornika retencyjnego przy ul. Turystycznej w Przedborzu - realizacja na działkach nr: 101, 140/1, 140/2 położonych w Przedborzu w obrębie nr 2 informuję, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101 w godzinach urzędowania ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.


Znak: SL -7331/49/07                                       Przedbórz dnia 09.10. 2007r.

OBWIESZCZENIE

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Pana Grzegorza Dobrzańskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji transformatorowej słupowej średniego napięcia 15/04kV i linii napowietrznej średniego napięcia 15kV-realizacja na dz nr: 2932/1, 2932/3, 2932/7, 2932/6 położonych w obrębie geodezyjnym Jabłonna informuję, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101 w godzinach urzędowania ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.


 

Liczba odwiedzin : 905
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-10-10 10:20:39
Czas publikacji: 2007-10-10 10:20:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak