Informacja dla właścicieli lasów 

 
 

Znak: I.R.Ś – 6114/3 /07                                 Przedbórz, dnia 09.10.2007 r.


Informacja dla właścicieli lasów


Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku, art. 21 ust. 4 i 5 (Dz. U. Nr 45 z 2005 r., poz. 435) Burmistrz Miasta Przedborza informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przedborzu (pokój nr 7) udostępnia się do wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie wsi:

1. Brzostek

2. Faliszew

3. Góry Mokre

4. Józefów Stary

5. Kaleń

6. Miejskie Pola

7. Piskorzeniec

8. Przyłanki

9. Taras

10. Wygwizdów

11. Zuzowy

Uproszczone plany urządzenia lasu zostały wykonane na zlecenie Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego (zgodnie z art. 21, ust.4 ustawy o lasach).

W terminie 30 dni od daty wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski.

 

Liczba odwiedzin : 843
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-10-09 13:47:03
Czas publikacji: 2007-10-09 13:47:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak