Urząd Miejski w Przedborzu przystąpił do udziału w II edycji Polskiego Projektu 400 Miast 

 
 

Uczniowie klas V szkół podstawowych, rodzice oraz kobiety ciężarne z terenu miasta i gminy Przedbórz 

      Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Przedborzu przystąpił do udziału w II edycji Polskiego Projektu 400 Miast, który jest jednym z największych programów profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych w Europie. Projekt jest adresowany do uczniów klas piątych szkół podstawowych, ich rodziców oraz kobiet w ciąży. Celem projektu jest ocena stanu zdrowia jedenastolatków pod kątem występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia, czyli nadciśnienia tętniczego, nadwagi, braku aktywności fizycznej itp., a także wykrycie czynników ryzyka chorób układu krążenia poprzez przebadanie wszystkich rodziców badanych dzieci. Badania wśród kobiet ciężarnych służyć będą na wyodrębnieniu kobiet narażonych na skutki czynnego i biernego palenia tytoniu. Oprócz badań dzieci w wieku 11 lat oraz badań ich rodziców i kobiet ciężarnych, w ramach projektu będą prowadzone jeszcze działania w postaci zajęć edukacyjnych dla chorych oraz popularyzacja Projektu wśród lokalnej społeczności.

Wszystkie działania, w których uczestniczyć będą mieszkańcy gminy są całkowicie bezpłatne, a całość kosztów jest pokrywana ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Rodzice dzieci, którzy wyrażą pisemną zgodę ( ankieta rozpowszechniana przez szkoły podstawowe) na udział dziecka w badaniach, otrzymają pisemną informację o wynikach. Ponadto na terenie miasta Przedborza w utworzonym punkcie badań przesiewowych pielęgniarka w godzinach od 15.00 do 18.00 będzie przyjmowała pacjentów i przeprowadzała z nimi wywiad medyczny połączony z jednoczesnym pomiarem ciśnienia tętniczego. Pacjenci otrzymają również skierowania na bezpłatne badania laboratoryjne obejmujące pomiary poziomów: glukozy, cholesterolu całkowitego, trójglicerydów oraz kreatyniny, które będą wykonywane kolejnego dnia w godzinach porannych.

Z osobami, u których w wyniku badań przesiewowych i laboratoryjnych zostanie zdiagnozowana choroba nadciśnieniowa, będą prowadzone zajęcia edukacyjne w celu przybliżenia istoty chorób układu sercowo-naczyniowego, a także celów i korzyści wynikających ze skutecznej farmakoterapii i leczenia niefarmakologicznego. Uczestnicy zajęć otrzymają dzienniczki pomiaru ciśnienia oraz poradniki podsumowujące najważniejsze wiadomości.

Popularyzacja projektu będzie polegała na kontaktach z mediami lokalnymi i regionalnymi, wywieszaniu na terenie gminy ( w szkołach i ośrodkach zdrowia) plakatów informujących o akcjach realizowanych w ramach projektu, a także na bieżącej aktualizacji strony internetowej Projektu, obejmującej część informacyjną oraz części edukacyjne dla pacjentów oraz lekarzy.

Aby zagwarantować najwyższą jakość realizacji Projektu będą prowadzone bezpłatne szkolenia dla 8 osób z gminy: 2 lekarzy, 3 pielęgniarek, 1 położnej, 1 przedstawiciela społeczności lokalnej oraz 1 pracownika urzędu, który będzie bezpośrednio koordynował działania w ramach Projektu na terenie gminy.

      Serdecznie zapraszamy uczniów klas piątych, ich rodziców oraz kobiety ciężarne z miasta i gminy Przedbórz do wzięcia udziału w Projekcie, który będzie przeprowadzany całkowicie bezpłatnie i przybliży Państwu zagadnienia związane z ochroną zdrowia, które jest dobrem największym.

 

Liczba odwiedzin : 1001
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-03-07 13:58:49
Czas publikacji: 2007-03-07 13:58:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak