Obwieszczenia 

 
 

Znak: ZPG 7331/41/07                                           Przedbórz dnia 03.08. 2007r.

OBWIESZCZENIE

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja części budynku Bursy Szkolnej, polegająca na wbudowaniu drzwi zewnętrznych do budynku i wykonaniu podestu wejściowego z zadaszeniem na działce nr 12/1 położonej w Przedborzu obręb nr 7 informuję, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101 w godzinach urzędowania ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.


 Znak: ZPG 7331/40/07                                         Przedbórz dnia 03.08. 2007r.

OBWIESZCZENIE

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej, polegająca na wbudowaniu drzwi zewnętrznych do budynku i wykonaniu podestu wejściowego z zadaszeniem na działce nr 12/3 położonej w Przedborzu obręb nr 7 informuję, że zgromadzony materiał daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu pokój nr 101 w godzinach urzędowania ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

 

Liczba odwiedzin : 957
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-03 15:06:51
Czas publikacji: 2007-08-03 15:06:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak