O B W I E S Z C Z E N I E 

 
 

 Znak: ZPG 7331/40/07                                      Przedbórz dnia 13. 08. 2007r.O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 13. 08. 2007r. została wydana decyzja Nr ZPG 7331/40/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji części budynku Szkoły Podstawowej - wbudowanie drzwi zewnętrznych do budynku i wykonanie podestu wejściowego z zadaszeniem przy ul. Mostowej 35A w Przedborzu na działce nr 12/3 w obrębie nr 7.

 

Liczba odwiedzin : 917
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-13 11:49:12
Czas publikacji: 2007-08-13 11:49:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak