Znak: I.R.Ś – 6114/2/07                                 Przedbórz, dni... 

 

 

Znak: I.R.Ś – 6114/2/07                                 Przedbórz, dnia 11.09.2007 r.

Informacja dla właścicieli lasów

Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku, art. 21 ust. 4 i 5 (Dz. U. Nr 45 z 2005 r., poz. 435) Burmistrz Miasta Przedborza informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przedborzu (pokój nr 7) udostępnia się do wglądu projekty uproszczonych planów rządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie wsi:

1. Borowa

2. Chałupy

3. Gaj

4. Józefów

5. Kajetanów

6. Mojżeszów

7. Nosalewice

8. Wojciechów

9. Wymysłów

10. Zagacie

Uproszczone plany urządzenia lasu zostały wykonane na zlecenie Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego (zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach).

W terminie 30 dni od daty wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski.

Informacja dla właścicieli lasów

 


Liczba odwiedzin : 937
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-11 15:25:37
Czas publikacji: 2007-09-11 15:25:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak