Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy 

 
 

Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy"

Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.
O dofinansowanie projektów adresowanych do młodzieży mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Dotacje będą przyznawane na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

  • wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych;

  • popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;

  • kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji;

  • podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja;

  • tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości;

  • tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.


Maksymalna kwota dotacji - 7 000 zł

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.

Termin przesyłania wniosków: do 10 października 2007 r.
Informacji o programie udzielamy telefonicznie: (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl
Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl oraz na stronach Partnerów Regionalnych.

Wnioski składamy do Partnerów Regionalnych:
Wnioski z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego -
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP,
64-100 Leszno, Pl. J. Metziga 26/6
www.pisop.org.pl
adres e-mailowy: leszno@rownacszanse.pl

 tel. 0 65 520 78 86

Zobacz plakat

 

Liczba odwiedzin : 891
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-18 11:49:21
Czas publikacji: 2007-09-18 11:49:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak