Komunikaty 

 
 

 Łódź, dnia 17.09.2007 r.KOMUNIKAT


Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi

w sprawie jesiennej akcji 2007 r. szczepienia lisów wolno żyjących

przeciwko wściekliźnie.Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 2 ust, 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych, warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) informuje, że w dniach od 04.10. do 09.10.2007 r. odbędzie się na terenie -województwa łódzkiego, z wyłączeniem terenów zabudowanych i akwenów wodnych, jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów lotniczych doustnej szczepionki w ilości 20 dawek na 1 km2 zatopionej we wnętrzu przynęty w kształcie ściętego stożka, koloru szarego, o wymiarach 3,9 cm x 3,5 cm x 1,5 cm, o zapachu rybnym.

Zwracam się do Państwu, z uprzejma, prośbą o pozostawienie przynęt ze szczepionką w spokoju. Dotykanie jej, branie do rąk powoduje w następstwie fakt nie podjęcia szczepionki przez, lisy, a to przekreśla zasadność prowadzonej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

W żadnym przypadka przynęta nie może być konsumowana przez ludzi. Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów,

W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój, ciszę i ograniczyć w miarę możliwości przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi. Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów; (042) 635-14-00, 635-14-03 lub 635-14-03.ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI

LEKARZ WETERYNARII

MAREK ADAMCZYK


Przedbórz, dnia 24.09.2007 r.


Przedbórz, dnia 24.09.2007 r.KOMUNIKAT


w sprawie jesiennej akcji 2007 r. szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na obszarze województwa świętokrzyskiego.


Urząd Miejski w Przedborzu w ślad za Świętokrzyskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii – pismo z dnia 05.09.2007 r., znak:WOIW.cz-416/a/41/07 , Łódzkim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii – pismo z dnia 13.09.2007 r., znak:WIW.4611.WŚ-17/2007, Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomsku – pismo z dnia 17.09.2007 r., znak:PLWet – 376/2007 i Starostwem Powiatowym w Radomsku – pismo z dnia 19.09.2007 r., znak: W.O.II.6030/14/2007 informuje, że w dniach 24 września – 03 października na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych, warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509).

 

Liczba odwiedzin : 1743
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-24 14:01:40
Czas publikacji: 2007-09-24 14:01:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak