Pilotażowy program "UCZEŃ NA WSI" - pomoc w zdobyciu wykszta... 

 

 

Pilotażowy program "UCZEŃ NA WSI" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie

 

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:
-gminy wiejskie na terenie, których znajdują się wyłącznie wsie lub
-gminy miejsko - wiejskie, na terenie których znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców.
Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko - wiejskich całego kraju do 30 czerwca 2010r.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej PFRON, które należy składać w Sekretariacie UM do 30 września.
Więcej informacji na stronie PFRON:

http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/WWW/7806E0251798C4A4C12572FB0037E41F?OpenDocument

 


Liczba odwiedzin : 965
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-27 13:29:04
Czas publikacji: 2007-09-27 13:29:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak