Obwieszczenie 

 
 

 Znak:SL-7331/47/07                                               Przedbórz dnia 24.10. 2007r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, póz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 24.10. 2007r. została wydana decyzja Nr SL-7331/47/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ochronie wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap l ulice: Piotrkowska, Lipowa, Majowa Góra, Korycińska, Konopnickiej, Majowa- realizacja na działkach nr: 53/1, 53/2, 63/1, 63/4, 79/2, 80/2, 81/17, 91/2, 95/1, 96, 107/3, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117/2, 144, 145/1, 145/2, 155 w Przedborzu w obrębie nr 5.

 

Liczba odwiedzin : 983
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-10-24 12:31:15
Czas publikacji: 2007-10-24 12:31:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak