Obwieszczenie 

 

 

 Znak:SL-7331/49/07                             Przedbórz dnia 02.11. 2007r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 02.11.2007r. została wydana decyzja Nr SL-7331/49/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej średniego napięcia 15/04kV i linii napowietrznej średniego napięcia 15kV w miejscowości Jabłonna, na działkach oznaczonych numerami: 2932/1, 2932/3, 2932/7, 2932/6.

 


Liczba odwiedzin : 942
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-11-02 10:54:12
Czas publikacji: 2007-11-02 10:54:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak