Urząd Miejski w Przedborzu informuje, iż:    Agencja Restrukturyzacji... 

 
 

Urząd Miejski w Przedborzu informuje, iż:

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 9 listopada 2007r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Wielkość środków przeznaczonych na to działanie w 2007 roku wynosi 360 258 236 euro, co stanowi około 1,36 miliarda złotych. Środki na to działanie wraz z podziałem na województwa zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 października 2007 roku „w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”, (Dz.U. Nr. 201 z 30 października 2007 roku poz. 1460). Do przeliczenia środków z euro na złotówki należy przyjąć kurs wymiany, 1 euro = 3,7785 zł. ARiMR szacuje, że w ramach tego naboru Oddziały Regionalne przyjmą w całej Polsce około 20 000 wniosków. Wszyscy zainteresowani działaniem – Modernizacja gospodarstw rolnych, którzy chcą złożyć wnioski będą mieli taką możliwość.

Koperty finansowe na poszczególne województwa 

Lp.

Wojewówdztwo

Kwota w euro

Kwota w złotych

1

Dolnośląski OR

15 671 233 EUR

59 213 753,89 zł

2

Kujawsko-Pomorski OR

27 775 910 EUR

104 951 275,94 zł

3

Lubelski OR

40 637 129 EUR

153 547 391,93 zł

4

Lubuski OR

6 880 932 EUR

25 999 601,56 zł

5

Łódzki OR

32 423 241 EUR

122 511 216,12 zł

6

Małopolski OR

13 293 529 EUR

50 229 599,33 zł

7

Mazowiecki OR

60 271 203 EUR

227 734 740,54 zł

8

Opolski OR

9 799 024 EUR

37 025 612,18 zł

9

Podkarpacki OR

11 168 005 EUR

42 198 306,89 zł

10

Podlaski OR

28 424 375 EUR

107 401 500,94 zł

11

Pomorski OR

14 914 691 EUR

56 355 159,94 zł

12

Śląski OR

8 970 430 EUR

33 894 769,76 zł

13

Świętokrzyski OR

5 599 182 EUR

58 941 509,19 z

14

Warmińsko-Mazurski OR

17 184 318 EUR

64 930 945,56 zł

15

Wielkopolski OR

45 932 925 EUR

173 557 557,11 z

16

Zachodniopomorski OR

11 312 109 EUR

42 742 803,86 zł


Źródło: http://www.arimr.gov.pl

 

Liczba odwiedzin : 927
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-11-09 11:17:08
Czas publikacji: 2007-11-09 11:17:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak