Zarządzenie Nr 84/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 grudn... 

 

 

 Zarządzenie Nr 84/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 29 grudnia 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Przedborzu


Na podstawie art. 3 a ust. 2 w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, zmienione Zarządzeniem Nr 93/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1. Przewodniczący - Miłosz Naczyński

2. Zastępca Przewodniczącego - Wojciech Karbownik

3. Sekretarz - Waleria Krawczyk

4. Członek komisji - Elżbieta Młynarczyk

5. Członek komisji - Paweł Olczyk


§ 2. Komisja Konkursowa, o której mowa w § 1 przeprowadza konkurs na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Przedborzu zgodnie z postanowieniem Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 833
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-11 13:32:49
Czas publikacji: 2008-02-11 13:32:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak