Zarządzenie Nr 1/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 1/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 stycznia 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na lata 2008 – 2011


Na podstawie ustawy z dnia 29 września z 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/2008 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej, Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 45/06 w sprawie powołania komisji kontroli i spisu

Zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wg planu na rok 2008-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zobowiązuję Komisje do:

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym i dokumentacją księgową.

2. Członków komisji czynię odpowiedzialnych za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji.

3. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i obowiązuje do końca roku 2011.

 

Liczba odwiedzin : 834
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-18 08:20:40
Czas publikacji: 2008-02-18 08:20:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak