Zarządzenie Nr 3/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 3/2008

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 stycznia 2008 r.


w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej

Na podstawie ustawy z dnia 29 września z 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz planu inwentaryzacji Zarządzam co następuje:


§ 1. Powołuje się stałą komisję likwidacyjną w składzie:

a) Pan Artur Koski - Przewodniczący Komisji

b) Pan Łukasz Margielewski - Członek Komisji

c) Pani Ewa Piekarska - Członek Komisji


§ 2. Ustalam następujący zakres zadań dla powołanej stałej komisji likwidacyjnej:

1. Dokonania oględzin i stwierdzenia faktycznego stanu składników przeznaczonych do likwidacji.

2. Rozgraniczenia składników niepełnowartościowych

3. Ustalenie przyczyny i odpowiedzialności za składniki przeznaczone do likwidacji.

4. Proponowana ocena i motywacja co do sposobu likwidacji składników przeznaczonych do spisania w ewidencji.

§ 3. We wszystkich sprawach objętych działalnością Komisji upoważniam przewodniczącego do korzystania z dokumentacji przepisów i pomocy pracowników Urzędu i jednostek podległych.

§ 4. Komisja na bieżąco współdziała z działem finansowo-budżetowym oraz ze Skarbnikiem Miasta i radcą prawnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania z mocą od 1 stycznia 2008r.

 

Liczba odwiedzin : 1180
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-18 08:37:19
Czas publikacji: 2008-02-18 08:37:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak