Zarządzenie Nr 9/08 

 
 

 Zarządzenie Nr 9/08

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 23 stycznia 2008 roku

w sprawie wyznaczenia lekarza opiniującego skierowania do Zakładu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych i Pielęgnacyjne - Opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalenia odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265) zarządza się co następuje:


§ 1. Wyznacza się lekarza Jerzego Buca opiniującego skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Przedborzu. Będącego oddziałem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Liczba odwiedzin : 853
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2008-02-18 10:45:48
Czas publikacji: 2008-02-18 10:45:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak